Thông tin thanh toán

Tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN BAI (áp dụng cho tất cả các ngân hàng).

  Ngân Hàng Ngoại Thương
Việt Nam 
(VCB)
Ngân Hàng Kỹ Thương
Việt Nam 
(Techcombank)

Ngân hàng thương mại cổ phần

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chi nhánh VCB chi nhánh Thủ Đức Techcombank chi nhánh Thủ Đức Eximbank chi nhánh Thủ Đức
Số tài khoản 0381000371746 19028924538018 180214849155690

 

Xin cảm ơn.

Trân trọng,